O nas

Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego to specjalistyczny periodyk skupiający wokół siebie historyków zajmujących się dziejami kształtowania się państwa i prawa na polskich terytoriach. Publikuje artykuły na temat historyczno-prawnej przeszłości polskiego społeczeństwa.

Czasopismo jest na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego czasopism punktowanych, z liczbą 4 punktów.
Czasopismo ukazuje się raz w roku. Wersją pierwotną jest wersja papierowa.
Numer ISSN: 1733-0335

Rada naukowa:
Karolina Adamova (Czechy), Alfredas Bumblaukas (Litwa), Jevgenij Machovenko (Litwa), Jerzy Malec,
Jacek Matuszewski, Michael Stolleis (Niemcy), Wojciech Witkowski, Wacław Uruszczak,
Andriy Yevhenovyvh Zajac (Ukraina), Andrzej Zakrzewski

Redaktor naczelny:
Jerzy Malec

Redaktor prowadzący:
Halina Baszak-Jaroń

Sekretarz redakcji:
Dorota Wiśniewska-Jóźwiak
DWisniewska@wpia.uni.lodz.pl

Tytuł finansowany przez:
Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie