O nas

Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego to specjalistyczny periodyk skupiający wokół siebie historyków zajmujących się dziejami kształtowania się państwa i prawa na polskich terytoriach. Publikuje artykuły na temat historyczno-prawnej przeszłości polskiego społeczeństwa.

Czasopismo jest na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego czasopism punktowanych, z liczbą 10 punktów.
Czasopismo ukazuje się raz w roku. Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna.
e-ISSN: 2450-6095
Numer ISSN: 1733-0335

Rada naukowa:
Karolina Adamova (Czechy), Alfredas Bumblaukas (Litwa), Robert Jastrzębski, Piotr Kitowski, Jevgenij Machovenko (Litwa), Tadeusz Maciejewski, Jerzy Malec, Jacek Matuszewski, Michael Stolleis (Niemcy), Wojciech Witkowski, Wacław Uruszczak, Andriy Yevhenovyvh Zajac (Ukraina), Andrzej Zakrzewski

Redaktor naczelny:
Jerzy Malec

Redaktor prowadzący:
Halina Baszak-Jaroń

Sekretarz redakcji:
Marcin Kwiecień
kwiecien.marcin@gmail.com

Tytuł finansowany przez:
Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Gdański