Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego to specjalistyczny periodyk skupiający wokół siebie historyków zajmujących się dziejami kształtowania się państwa i prawa na polskich terytoriach. Publikuje artykuły na temat historyczno-prawnej przeszłości polskiego społeczeństwa.
e-ISSN: 2450-6095
ISSN: 1733-0335

Czasopismo jest na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego czasopism punktowanych, z liczbą 10 punktów.

Czasopismo „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” przeszło pozytywnie proces ewaluacji ICI Journals Master List 2017, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 67,79 pkt.

Czasopismo ukazuje się raz w roku. Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna.
Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach:
– Repozytorium eRIKA. Repozytorium Instytucjonalne Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
– PBN. Polska Bibliografia Naukowa
– Index Copernicus
– CEJSH. The Central European Journal of Social Sciences
– CEEOL. Central and Eastern European Online Library
– BazHum

Rada naukowa:
Karolina Adamova (Czechy), Alfredas Bumblaukas (Litwa), Robert Jastrzębski, Piotr Kitowski, Jevgenij Machovenko (Litwa), Tadeusz Maciejewski, Jerzy Malec, Jacek Matuszewski, Michael Stolleis (Niemcy), Wojciech Witkowski, Wacław Uruszczak, Andriy Yevhenovyvh Zajac (Ukraina), Andrzej Zakrzewski

Redaktor naczelny:
Jerzy Malec

Redaktor naukowy:
Jacek Matuszewski

Redaktor statystyczny:
Tadeusz Grabiński

Redaktor prowadzący:
Halina Baszak-Jaroń

Redaktor językowy:
Kamil Jurewicz

Sekretarz redakcji:
Paweł Cichoń
pawel.cichon@uj.edu.pl

Tytuł finansowany przez:
Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Warszawski