Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego XXIV, Kraków 2021

e-ISSN 2450-6095

ISSN 1733-0335

Spis treści / Contents

STUDIA / STUDIES

Jan Widacki

prof. dr hab., Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Stosowanie narkoanalizy przez polski kontrwywiad w latach 30. XX wieku

s. 13-30

Paweł Cichoń

dr hab., Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Zmiany prawnoustrojowe w „napoleońskim” Krakowie w latach 1809–1815

s. 31-48

Anna Kargol

dr hab., prof. KAAFM, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Prawo i władza państwowa wobec wolnomularstwa w II RP. Wolnomularstwo w II RP wobec władzy państwowej i prawa

s. 49-63