Redakcja zaprasza do nadsyłania artykułów do rocznika 2021.

Propozycje należy przesyłać do 31 sierpnia 2021 r. na adres sekretarza redakcji:
Paweł Cichoń
pawel.cichon@uj.edu.pl

W następnym tomie między innymi:
Marian Małecki, Profesora Stanisława Grodziskiego pielgrzymka do historii prawa – szkic naukowego (i nie tylko) portretu
Jan Widacki, Stosowanie narkoanalizy przez polski kontrwywiad w latach 30. XX wieku