Redakcja zaprasza do nadsyłania artykułów do rocznika 2023.

Propozycje należy przesyłać do 30 września 2023 r. na adres sekretarza redakcji:
Paweł Cichoń
pawel.cichon@uj.edu.pl