Redakcja zaprasza do nadsyłania artykułów do rocznika 2024.

Propozycje należy przesyłać do 30 czerwca 2024 r. na adres sekretarza redakcji:
Paweł Cichoń
pawel.cichon@uj.edu.pl