Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego XXIII, Kraków 2020

Numer dedykowany Profesorowi Marianowi Mikołajczykowi – biogram (plik jpg)

e-ISSN 2450-6095

ISSN 1733-0335

Spis treści

Andrzej Wrzyszcz

dr hab., prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Sądy na ziemiach polskich w czasie okupacji niemieckiej (1939–1945). Najnowsze opracowania tematu

s. 35-54

Wojciech Święch

doktorant, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Kwestia zaopatrzenia inwalidów wojennych z byłej Ukraińskiej Republiki Ludowej w II Rzeczpospolitej w latach 1921–1927

s. 55-69

Jerzy Malec

Professor, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University

The Commonwealth of Poland-Lithuania at the time of the Noble Democracy – a Polish Anomaly?

s. 99-109

Алексей Кресин

доктор юридических наук, Институт государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины

Социально-волевая теория позитивного национального правопорядка в учениях варшавских юристов 1807–1831 годов

s. 111-139

Jerzy Malec

Professor, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University

The scope and meaning of the term “police” in the political literature of the late Republic of Nobles

s. 141-156

kolejne artykuły w przygotowaniu…