Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego XXIII, Kraków 2020

Numer dedykowany Profesorowi Marianowi Mikołajczykowi – biogram (plik jpg)

e-ISSN 2450-6095

ISSN 1733-0335

Spis treści / Contents

STUDIA / STUDIES

Andrzej Wrzyszcz

dr hab., prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Sądy na ziemiach polskich w czasie okupacji niemieckiej (1939–1945). Najnowsze opracowania tematu

s. 35-54

Wojciech Święch

doktorant, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Kwestia zaopatrzenia inwalidów wojennych z byłej Ukraińskiej Republiki Ludowej w II Rzeczpospolitej w latach 1921–1927

s. 55-69

Jerzy Malec

Professor, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University

The Commonwealth of Poland-Lithuania at the time of the Noble Democracy – a Polish Anomaly?

s. 99-109

Алексей Кресин

доктор юридических наук, Институт государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины

Социально-волевая теория позитивного национального правопорядка в учениях варшавских юристов 1807–1831 годов

s. 111-139

Jerzy Malec

Professor, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University

The scope and meaning of the term “police” in the political literature of the late Republic of Nobles

s. 141-156

Tomasz J. Kotliński

dr, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

Pochówek w Galicji. Wybrane zagadnienia administracyjno-prawne. Część I

s. 229-253

Ewa Wiśniewska

dr, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Prasa amerykańska wobec Konstytucji 3 maja

s. 255-265

Michał Gałędek

dr hab., prof. UG, Uniwersytet Gdański

Rada Stanu Królestwa Polskiego wobec niekonstytucyjności Organizacji Komisji Rządowej Wojny

s. 267-292

RECENZJE / REVIEWS

IN MEMORIAM