Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego XXIII, Kraków 2020

e-ISSN 2450-6095; ISSN 1733-0335

Spis treści

Andrzej Wrzyszcz

dr hab., prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Sądy na ziemiach polskich w czasie okupacji niemieckiej (1939–1945). Najnowsze opracowania tematu

Wojciech Święch

doktorant, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Kwestia zaopatrzenia inwalidów wojennych z byłej Ukraińskiej Republiki Ludowej w II Rzeczpospolitej w latach 1921–1927

Jerzy Malec

Professor, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University

The Commonwealth of Poland-Lithuania at the time of the Noble Democracy – a Polish Anomaly?

Алексей Кресин

доктор юридических наук, Институт государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины

Социально-волевая теория позитивного национального правопорядка в учениях варшавских юристов 1807–1831 годов

kolejne artykuły w przygotowaniu…