Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego XXIV, Kraków 2021

e-ISSN 2450-6095

ISSN 1733-0335

Spis treści / Contents

STUDIA / STUDIES

Jan Widacki

prof. dr hab., Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Stosowanie narkoanalizy przez polski kontrwywiad w latach 30. XX wieku

s. 13-30

Paweł Cichoń

dr hab., Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Zmiany prawnoustrojowe w „napoleońskim” Krakowie w latach 1809–1815

s. 31-48

Anna Kargol

dr hab., prof. KAAFM, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Prawo i władza państwowa wobec wolnomularstwa w II RP. Wolnomularstwo w II RP wobec władzy państwowej i prawa

s. 49-63

Jan Czaja

prof. dr hab., Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Umowy konkordatowe Polski ze Stolicą Apostolską w okresie do III rozbioru

s. 65-86

Tomasz J. Kotliński

dr, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

Pochówek w Galicji. Wybrane zagadnienia administracyjno-prawne. Część II

s. 87-98

Иван Иванников

Проф., Сочинский институт Российского университета дружбы народов

Современные украинские историки о Судебной реформе 1864 года в Российской империи

s. 165-172

Ewa Wiśniewska

PhD, Jan Kochanowski University of Kielce, Branch in Piotrków Trybunalski

The Perception of the Constitution of 3 May 1791 in the Contemporaneous American Press

s. 173-185

Marian Małecki

dr hab., prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Profesora Stanisława Grodziskiego pielgrzymka do historii prawa – szkic naukowego (i nie tylko) portretu

s. 227-262

Pobierz pełne wydanie/ Full Issue:

Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego XXIV