Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego XXIV, Kraków 2021

Ewa Wiśniewska

PhD, Jan Kochanowski University of Kielce, Branch in Piotrków Trybunalski

ORCID: 0000-0002-2387-2376

The Perception of the Constitution of 3 May 1791 in the Contemporaneous American Press

s. 173-185

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Pobierz / Download /PDF/

DOI: 10.48269/2450-6095-sdpipp-24-011

Summary

The paper investigates the ways the American press of the times portrayed the Constitution of 3 May 1791. The Governance Act was valid from the date it was issued, May 3, 1791, until June 17, 1793, when the last Sejm, the one which acknowledged the second partition of Poland, was held. Despite the great distance and the limitations imposed by the technological possibilities of the times, the topic was nonetheless widely commented on at the time and positively received. It was much appreciated and enthusiastically welcomed in American press, which understood the Constitution as a natural continuation of the process of democratization. However, the articles depicting the document were rather general and far-fetched in their optimism towards introducing democracy, accusing the Constitution of causing social and political changes in Europe. Analyzing press articles, one may jump into hasty conclusion that the king, Stanislaw August Poniatowski, was a reformer whose main goal was to make all his subjects equal, which was not necessarily true. The Constitution was not thoroughly translated, which simplified and idealized its meaning.

Key words: The Governance Act, Constitution of 3 May 1791, the American press, history of Poland, history of law, 18th century, Gazette of the United-States, National Gazette

Streszczenie

Konstytucja 3 maja w ówczesnej prasie amerykańskiej

Artykuł omawia sposób przedstawienia Konstytucji 3 maja 1791 r. w amerykańskiej prasie epoki. Ustawa rządowa obowiązywała od dnia wydania do 17 czerwca 1793 r., kiedy odbył się ostatni sejm, uznający drugi rozbiór Polski. Pomimo dystansu terytorialnego i ograniczeń narzucanych możliwościami technicznymi, treść tego aktu prawnego była szeroko komentowana i spotkała się z niezwykle entuzjastyczną oceną autorów rozumiejących Konstytucję jako naturalną kontynuację procesu demokratyzacji. Artykuły prasowe opisujące ten akt prawny były ogólnikowe i zbyt daleko idące w swoim optymizmie. Wynikało z nich, że Konstytucja wprowadzała demokrację oraz przyczyniała się do zmian społecznych i politycznych w Europie. Analizując je, można uznać króla Stanisława Augusta Poniatowskiego za czołowego reformatora, którego głównym celem było zrównanie wszystkich poddanych. Konstytucja nie została dokładnie przetłumaczona, a jej znaczenie zostało uproszczone i wyidealizowane.

Słowa kluczowe: Konstytucja 3 maja, prasa amerykańska, historia Polski, historia prawa, XVIII wiek, „Gazette of the United-States”, „National Gazette”

Bibliografia / Bibliography

Sources
Extract from a letter from Lubeck, November 24, [1791], National Gazette, February 16, 1792.
Gazette of the United-States (New York, NY):
July 20, 1791; July 27, 1791; August 10, 1791; August 17, 1791; August 24, 1791; September 7, 1791; September 10, 1791; October 8, 1791; October 22, 1791; June 23, 1792; July 28, 1792; August 4, 1792; August 18, 1792; October 3, 1792; October 31, 1792.
National Gazette (Philadelphia, Pa.):
November 28, 1791; December 8, 1791; January 19, 1792; February 23, 1792; July 18, 1792; July 25, 1792; August 15, 1792; October 10, 1792; November 28, 1792.
Literature
About National Gazette, https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025887/ (accessed: May 4, 2020).
Ajnenkiel A., Konstytucje Polski w rozwoju dziejowym 1791–1997, Rytm, Warszawa 2001.
Ajnenkiel A., Leśnodorski B., Rostocki W., Historia ustroju Polski (1764–1939), PWN, Warszawa 1970.
Bulla D.W., Party press era, Encyclopaedia Britannica, https://www.britannica.com/topic/party-press-era#ref1221170 (accessed: May 5, 2020).
Butterwick R., The Polish-Lithuanian Commonwealth, 1733–1795: Light and Flame, Yale University Press, New Haven 2020.
Butterwick R., The Polish Revolution and the Catholic Church, 1788–1792: A Political History, Oxford University Press, Oxford 2012.
Duzinkiewicz J., Fateful Transformations: The Four Years’ Parliament and the Constitution of 3 May 1791, Columbia University Press, New York 1993 (East European Monographs series).
Gazette of the United-States and the Related Titles, https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030483/ (accessed: May 2, 2020).
Jędruch J., Constitutions, Elections, and Legislatures of Poland, 1493–1993: A Guide to Their History, Hippocrene Books, New York 1998.
Konstytucja 3 maja 1791: Na podstawie tekstu Ustawy Rządowej z Archiwum Sejmu Czteroletniego przechowywanego w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, ed. by A. Grześkowiak-Krwawicz, Muzeum Łazienki Królewskie, Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa 2018, http://agad.gov.pl/wp-content/uploads/2018/12/Konstytucja-3-maja_PL-v5.pdf (accessed: May 10, 2020).
The Origins of Freneau’s National Gazette, 25 July 1791 (Editorial Note), Founders Online, https://founders.archives.gov/documents/Madison/01-14-02-0046 (accessed: May 4, 2020).
Pasley J.L., The Two National „Gazettes”: Newspapers and the Embodiment of American Political Parties, Early American Literature, Vol. 35, No. 1, 2000, pp. 51–86.
Uruszczak W., Historia państwa i prawa polskiego, Vol. 1: (966–1795), Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.