Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego XXV, Kraków 2022

Numer dedykowany Profesor Danucie Janickiej – biogram (plik jpg)

e-ISSN 2450-6095

ISSN 1733-0335

Spis treści / Contents

STUDIA / STUDIES

Katarzyna Witek-Mioduszewska

mgr prawa, aplikant radcowski przy OIRP Kraków

Kontynuatorzy teorii Leona Petrażyckiego

s. 61-78

Wacław Rosa

dr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Przestępstwa z użyciem przemocy w świetle regestru złoczyńców grodu sanockiego w latach 1562–1615

s. 79-99

Paweł Cichoń

Assistant Professor, Jagiellonian University in Kraków

Concepts of local government in the Polish Constitutions of the interwar period (1918–1939)

s. 139-158

Eryk Zywert

student, Uniwersytet Łódzki

Moje wspomnienia Stanisława Srzednickiego jako źródło historyczne. Część I

s. 191-207

Piotr Zieliński

dr, Uniwersytet Gdański

Małgorzata Radkowska-Gizelska

mgr, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

„Godność stanu (zawodu) lekarskiego” w Polsce – perspektywa historycznoprawna (1918–1991)

s. 209-226

Aneta Kaźmierczyk

dr hab., prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Idea i kształt zinstytucjonalizowania ochrony lokatorów w systemie prawa polskiego (1918–1939)

s. 227-245

Bogusław Ulicki

inżynier pożarnictwa

Gaszenie pożarów Wrocławia według Porządków Ogniowych z XVI wieku

s. 247-274

IN MEMORIAM

Pobierz pełne wydanie/ Full Issue:

Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego XXV