Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego XXV, Kraków 2022

Numer dedykowany Profesor Danucie Janickiej – biogram (plik jpg)

e-ISSN 2450-6095

ISSN 1733-0335

Spis treści / Contents

STUDIA / STUDIES

Katarzyna Witek-Mioduszewska

mgr prawa, aplikant radcowski przy OIRP Kraków

Kontynuatorzy teorii Leona Petrażyckiego

s. 61-78

Wacław Rosa

dr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Przestępstwa z użyciem przemocy w świetle regestru złoczyńców grodu sanockiego w latach 1562–1615

s. 79-99

Paweł Cichoń

Assistant Professor, Jagiellonian University in Kraków

Concepts of local government in the Polish Constitutions of the interwar period (1918–1939)

s. 139-158

Joanna Machut-Kowalczyk

Dokumentowanie czynności przy opiekach „mniejszych” przez łódzki magistrat w latach 1832–1876

s.

Dorota Wiśniewska

Matrimonial property regimes in the Congress Kingdom of Poland on the basis of premarital contracts drawn up by the first notaries in Łódź

s.

Eryk Zywert

Moje wspomnienia Stanisława Srzednickiego jako źródło historyczne. Część I

s.

Małgorzata Radkowska-Gizelska, Piotr Zieliński

„Godność zawodu lekarskiego” – perspektywa historycznoprawna

s.

Aneta Kaźmierczyk

Idea i kształt zinstytucjonalizowania ochrony lokatorów w systemie prawa polskiego

s.

Bogusław Ulicki

Gaszenie pożarów Wrocławia według Porządków Ogniowych XVI wieku

s.

IN MEMORIAM

Pobierz pełne wydanie/ Full Issue: