Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego XXV, Kraków 2022

Numer dedykowany Profesor Danucie Janickiej – biogram (plik jpg)

e-ISSN 2450-6095

ISSN 1733-0335

Spis treści / Contents

STUDIA / STUDIES

Marcin Konarski

Field administrative bodies of the Polish army in matters of food requisitioning during the November Uprising in 1830–1831

s.

Katarzyna Witek-Mioduszewska

Kontynuatorzy teorii Leona Petrażyckiego

s.

Wacław Rosa

Przestępstwa z użyciem przemocy w świetle regestru złoczyńców grodu sanockiego w latach 1562–1615

s.

Marcin Głuszak

Uniwersały Rady Nieustającej z lat 1775–1788. Część IV: Polityka społeczna

s.

Hubert Mielnik

Wielka eksploatacja małych gruntów. Ingerencje władz niemieckich w postępowania działowe gospodarstw rolnych prowadzone przez sądy polskie (nieniemieckie) w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939–1945

s.

Paweł Cichoń

Concepts of local government in the Polish Constitutions of the interwar period (1918–1939)

s.

Joanna Machut-Kowalczyk

Dokumentowanie czynności przy opiekach „mniejszych” przez łódzki magistrat w latach 1832–1876

s.

Dorota Wiśniewska

Matrimonial property regimes in the Congress Kingdom of Poland on the basis of premarital contracts drawn up by the first notaries in Łódź

s.

Pobierz pełne wydanie/ Full Issue: