Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego XXI, Kraków 2018

W tomie XXI ukażą się między innymi artykuły:
1) Marcin Kazimierczuk, Wpływ stanu wojennego w Polsce na status prawny związków zawodowych
2) Bartosz Truszkowski, Struktura jednostek administracyjno-terytorialnych województwa białostockiego w latach 1939–1945
3) Mateusz Mataniak, Służba Leśna Wolnego Miasta Krakowa (1815–1846). Organizacja i formy działalności. Część II: Gospodarka leśna
4) Michał Gałędek, Anna Klimaszewska, Upadek Napoleona a stosunek polskich elit do prawa francuskiego – zarys problemu
5) Hubert Mielnik, Koncepcja sądownictwa karnego w polskiej strefie okupacyjnej Niemiec w pracach Ministerstwa Odbudowy Administracji Publicznej w Rządzie RP na uchodźstwie 1943–1944
6) Magdalena Pyter, Nauczanie prawa w polskim ośrodku w Craiovej w Rumunii (1944–1945)
7) Jacek Wałdoch, Wybory samorządowe w międzywojennej Łodzi w cieniu agresywnej polityki obozu rządzącego
8) Marek Cetwiński, Związki szlachty śląskiej z Polską
9) Mariola Szewczak-Daniel, Samorząd miejski w Lublinie w początkach II Rzeczypospolitej
10) Joanna Machut-Kowalczyk, Zmiany organizacji sądów pokoju na terenie Łodzi w okresie okupacji niemieckiej w czasie I wojny światowej
11) Tomasz Kruszewski, Wpływ wojen polsko-pomorskich na status prawny Pomorza do XIII wieku
12) Jolanta Gajewska, Wojny w malarstwie. Ikonograficznoprawne aspekty Bitwy pod Grunwaldem Jana Matejki